KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
STŘEDNÍ ČECHY - SEVEROVÝCHOD - POLABÍ
  Dojazd
Informační centra
Města a obce
Osobistošć
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO KOKOŘÍNSKO
Chráněná krajinná území
Ciekawostki przyrody
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura i zabawa
Sport i relaks
Zimní sporty
Kudy z nudy
Aktywny odpoczynek
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky a architektura
Cirkevní památky
Hrady a zámky
 
TURYSTYKA WIOLNY CZAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Zabiegi lecznicze
Naturalne Ÿródło lecznicze
 
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
ZAKWATEROWANIE I WYZYWIENIE
  Autokemp, kemp, tábořiště

Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

DENAPUR- wodą rozcieńczana 2składnikowa emalia poliuretanowa [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAPUR - wodą rozcieńczana dwuskładnikowa emalia poliuretanowa

DENAPUR
jest dwuskładnikowa, wodą rozcieńczana emalia, przeznaczona do powierzchniowego, o bardzo wysokim połysku i wysokiej odporności chemiczne, nacierania miejsc elementów metalowych oraz konstrukcji. Spoiwem emalii jest składnik akrylowy, który zawiera aktywne grupy hydroksylowe, organiczne i nieorganiczne pigmenty, napełniacze, koalescenty, rozpuszczalniki oraz specjalne addytywne - owadobójcze, nawilżające i dyspergacjne środki, środki zapobiegające tworzeniu się piany, modyfikatory reologiczne oraz inne domieszki.
DENAPUR UTWARDZACZ zawiera roztwór poli-izo-ketonowy w rozpuszczalniku, który jest bardzo oszczędny w stosunku do środowiska naturalnego.

Zastosowanie: Wierzchowe kryjące nacieranie farbą z bardzo wysokim połyskiem, powierzchnie konstrukcji stalowych, ocynkowanych oraz aluminiowych dla bardzo wymagających aplikacji z wymogiem długiej żywotności przy bardzo wysokim stopniu oddziaływania korozyjnego i chemicznego w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Emalia cechuje się szybkim zasychaniem, narostem twardości i tym, że nie jest lepka, odpornością chemiczną, mechaniczną oraz klimatyczną. Produkt wykorzystuje się przede wszystkim w celu aplikacji przemysłowej w przemyśle metalowym i maszynowym jak również do nacierania zespołów technologicznych w przemyśle chemicznym, spożywczym i rolniczym. Następnie można produkt wykorzystać do nacierania środków lokomocji, pralek przemysłowych, silników, skrzyń przekładniowych, maszyn obróbkowych, urządzeń maszynowych jest również odpowiedni do powierzchownych aplikacji w budowie i renowacji.

Właściwości:
Gęstość:: 1,0 - 1,3 kg/l
Waga w postaci sproszkowanej: 40 - 60 %
pH: 7 - 9
Objętość w postaci sproszkowanej: 30 - 45 %
Emalia dostarczana jest o wysokim połysku (85 - 95 % przy 60 °), lub według pożądań w matowym wykonaniu.

Przygotowanie powierzchni: Podkład na bazie żelaza musi być zabezpieczony podstawową farbą antykorozyjną DENAKOR lub DENAPOX Z przy jednoczesnym dotrzymaniu sposobu postępowania, jaki jest zalecany producentem. Inne farby podstawowe można wykorzystać po uprzedniej konsultacji z producentem. Na konstrukcje ocynkowane oraz aluminiowe można farbę DENAPUR aplikować bezpośrednio bez podstawowe gej powłoki antykorozyjnej, po dokładnym oczyszczeniu o odtłuszczeniu podkładu.

Przebieg pracy: Przed aplikacją DENAPUR należy zmieszać u utwardzaczem w stosunku (100 :10 - 40 ) i konsystencję doprawić dodaniem 10 - 30 części wody. Stosunki rozrzedzenia są ustawione producentem według składników i rodzaju aplikacji oraz pożądań klienta na właściwości końcowe oraz odporność powłoki. Do emalii dodajemy utwardzacz przy ciągłym mieszaniu utwardzacza. Mieszanie przeprowadzamy odpowiednim narzędziem mieszającym (np.: wiertarka mieszalnicza z mieszalnikiem), ręczne mieszanie jest niedopuszczalne. Po dokładnym wymieszaniu obu składników, zalecamy po 10 minutach znowu przemieszać. Stwardniałą mieszankę można nanosić na podkład szczotką, wałkiem lu natryskiem ( pneumatycznym, Airlles, lub Airmix) w jednej lub więcej warstwach. Producent dostarcza emalie zawsze dostosowaną do warunków aplikacji oraz sposobu nanoszenia. Czas obrabialności utwardzonej emalii wynosi minimalnie 4 godzin. Sposób nacierania, ilość powłok oraz grubość warstwy zalecamy zawsze skonsultować z dostawcą lub producentem.

Odcienie koloru: Według wzorów RAL, EUROTREND, NCS, ČSN lub w odcieniach według uzgodnień w połyskowym wykonaniu.
Wydajność : 6 - 8 m2 z jednego kg stwardniałej materii na jedno nacieranie przy grubość suchej warstwy 50 m..

Odcienie : Produkcja w odcieniach według RAL lub w odcieniach według uzgodnień z producentem


Pakowanie i magazynowanie: Pakowanie w blaszanych lub plastikowych opakowaniach o objętości 1 do 20 kg z odpowiednią ilością utwardzacza. Produkt przechowujemy w oryginalnych opakowaniach przy temperaturze +5 do + 25 °C, zdolność przechowalnicza min. 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo oraz higiena: DENPUR UTWARDZACZ zawiera alifatyczny poli- izocyjanian i według ustawy 356/2003 Dz. U. jest klasyfikowany jako Xi drażniący -, może wywołać nadwrażliwość w przypadku kontaktu ze skórą. Podczas pracy z utwardzaczem oraz stwardniałą farbą należy dotrzymywać instrukcje bezpieczeństwa, które są zapisane w karcie bezpieczeństwa DENAPUR UTWARDZACZ. Należy stosować ubranie ochronne, rękawice z tworzywa sztucznego lub z żywicy oraz okulary ochronne lub daszek. Podczas prac w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić wystarczający przewiew powietrza i wentylacją. Przy niedoskonałej wentylacji lub podczas aplikacji natryskiem należy stosować ochronną maskę z filtrem przeciw organicznym oparom. W wypadku rozległego poplamienia skóry należy kontaminowane miejsce obmyć wodą i mydłem, w razie kontaktu z oczami dokładnie wymyć dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Likwidacja odpadów: Puste metalowe opakowania oddać do punktu skupu odpadów kod odpadu: 150104. Plastikowe opakowania należy likwidować tak jak pozostałe odpady, kod odpadu: 150102. Resztki farby oraz zanieczyszczone opakowanie należy zlikwidować jak niebezpieczny odpad, kod odpadu: 080111.

ADRES KONTAKTOWY:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Czechia (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACJA

DALSZE INFORMACJE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACJA: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 10:42 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů a konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba