KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
STŘEDNÍ ČECHY - SEVEROVÝCHOD - POLABÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO KOKOŘÍNSKO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. [ Туристическое агенство ]

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST SOKOLOVSKO, o.p.s.
SPOLEČNOST PRO INFORMACE A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

IČ : 26369168

Vznik obecně prospěšné společnosti

Vznik obecně prospěšné společnosti "Destinační společnost Sokolov" je odezvou na citelnou absenci neziskové organizace, která by koordinovala a iniciovala aktivity přesahující pravomoci jednotlivých subjektů činných v regionálním cestovním ruchu a ochraně přírody regionu Sokolovska v podmínkách stále náročnější a globalizující se konkurence v tomto segmentu národního hospodářství. Aktivita této společnosti navazuje zejména na tzv. " management destinací ", který lze charakterizovat jako vytváření a řízení silných, na trh orientovaných a systémově řízených jednotek - " destinací " .


Poslání OPS

Zřejmě největším deficitem odvětví cestovního ruchu v regionu Sokolovsko pro dosažení jeho trvalého rozvoje a dlouhodobé ekonomické výtěžnosti je plánování a sledování včetně explicitního monitorování cestovního ruchu s následnou optimalizací s cílem dosažení rovnovážné kapacity všech činností s tímto přímo či nepřímo spojených.

Posláním obecně prospěšné společnosti Destinační společnost Sokolovsko je v první řadě zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného vyváženého rozvoje segmentu cestovního ruchu širšího regionu Sokolovska a tím zásadně napomáhat zvýšení jeho prodejnosti a pozice jako destinace na cílových trzích. Dále rovněž významná podpora pozitivní prezentace regionu v České republice i zahraničí, vzdělávání, rozvoje pracovních příležitostí, malého a středního podnikání i ochrany životního prostředí v regionu.

Tato činnost navazuje na program rozvoje cestovního ruchu a regionálního rozvoje ze strany České centrály cestovního ruchu, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších státních institucí včetně Krajského úřadu Karlovarského kraje až po programy rozvoje jednotlivých měst, obcí a dalších subjektů.


Destinační společnost

Základním úkolem destinační společnosti je pak propojit právně samostatné poskytovatele služeb v cestovním ruchu do uskupení, které může v závislosti na místním kontextu plnit řadu úkolů, od koordinace nabídky až po návštěvnický management.

Právě management destinací má jako jeden ze základních prvků přispět k rozvoji cestovního ruchu a následnému ekonomickému rozvoji všech sdružených jednotek v příslušném území, i když individuální jednotky mohou vůči sobě v rámci regionu zaujímat konkurenční postavení.

Rozhodujícím faktorem ve vývoji destinací je pak požadavek, aby z relativně samostatně existujících míst, podniků a subjektů provozujících infrastrukturu služeb cestovního ruchu vznikla strategicky řiditelná a v rámci mezinárodního trhu konkurenceschopná jednotka s možností dynamického rozvoje.

Základní podmínkou je, aby systémově řízená destinace měla příslušnou organizaci a management (destinační společnost), která je mimo jiných zdrojů zejména v položce stabilizující složky rozpočtu financována klíčovými subjekty cestovního ruchu v regionu. Ostatní prostředky jsou poskytovány na základě projektů a dotací (grantů) na jednotlivé akce strukturálními fondy EU, MMR, ČCCR, Euroregionu Egrensis, Karlovarským krajem a dalšími zdroji. Další finanční prostředky jsou čerpány z běžných rozpočtových zdrojů účastníků na jednotlivé akce a v rámci DS pouze koordinovány ( viz běžné roční plány společností ).

Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací. Pro zahraniční návštěvníky může být destinací celá země nebo některý její region, případně město. Schopnost turistických regionů obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivněna způsobem řízení a organizace cestovního ruchu na jejich území.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s.
RNDr. Miroslav Vidlák, ředitel
Husovy Sady 2044
356 01 Sokolov
Czechia (CZ)
tel: (+420) 352 627 888
(+420) 605 271 939

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sokolovsko.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 01.12.2004 v 15:19 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba